Badanie stanu wiedzy i potrzeb szkoleniowych w zakresie zarządzania ochroną środowiska w sektorze przemysłu metalowego

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela MARCEL CERVERO (greenpoint@femeval.es).